Bemutatkozás

Happ Zsófi (zsofi k u k a c happylearning p o n t hu) vagyok, Veszprémben élek családommal.

 zs copy

Az általános iskola alsó tagozatában kezdtem az angol nyelv elsajátítását. Az iskolai tanórák mellett a solymári angol nyelvű színjátszó kör tagjaként gyakoroltam a nyelvet, és szerettem bele végleg. Nagy lelkesedéssel végeztem el a Kossuth Egyetem (ma már Debreceni Egyetem) geográfus és angol-magyar szakfordító szakát, 2003 nyarán diplomáztam. Ezt követően Angliába utaztam szerencsét próbálni: megismertem az igazi brit kultúrát, szokásokat és persze magát a nyelvet. Az angol anyanyelvi környezetben megismerkedtem a nyelvoktatás leghatékonyabb módszereivel. Ezeket a tapasztalatokat szeretném mindazoknak átadni, akik igazán szeretnének megtanulni angolul.

Angol tanításom az érettségi előtt, néhány kétségbeesett osztálytársam korrepetálásával kezdődött. Akkor jöttem rá, hogy ez nagyon tetszik nekem. A debreceni Talentum Nyelviskola munkatársaként az egyetemi évek alatt, majd Solymáron, szülőfalumban folyamatosan tanítottam. Egyre nagyobb lett a lelkesedésem a tanítványok sikerei láttán. Ez a lelkesedés tovább él, szeretném átadni ezt minél több embernek.

Varga Tamás (tamas k u k a c happylearning p o n t hu) vagyok, egyetemi hallgató.

IMG_20140520_183553

2012 szeptembere óta tanulok a Pannon Egyetemen és ebben a tanévben (2014) végzek a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon mint idegennyelvi kommunikátor.
A két év, amelyet ezen a szakon töltöttem lehetővé tette, hogy megismerkedjem az angol nyelv különböző aspektusaival (mind grammatikai struktúrák, mind szókincs és kifejezésmód), illetve számos egyéb ismerettel gazdagodva (média elmélet, PR, szaknyelvi ismeretek, kommunikáció elmélet és gyakorlat) elmélyült angol tudásra tettem szert.
A gimnáziumot a székesfehérvári Comenius Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban végeztem. Középiskolai éveim alatt több tantárgyat tanultam a magyar mellett angol nyelven is (fizika, kémia, biológia, informatika, média, illetve angol és amerikai kultúra). Az utolsó évben sikeresen megszereztem a felsőfokú ECL nyelvvizsgát.
Érettségire és nyelvvizsgára készítéssel, valamint korrepetálással is foglalkozom.
Óráim során hangsúlyt fektetek a nyelvtan és szókincsfejlesztés mellett a szleng és idiómák tanítására, illetve a játékos módon történő gyakorlásra is. Számomra fontos, ‒ a gyakorlati nyelvhasználat mellett ‒ hogy felhívjam a tanulók figyelmét egy-egy nyelvtani szerkezet mögött rejlő logikára és analógiára.
Élénken érdeklődöm a nyelvészet, az irodalom és a kriminológia iránt.